ผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย ไม่ทำงาน
File ของ
เลือกฝ่าย
ค้นหา
รายการจำนวน 757 File
การดำเนินการ
ชื่อ File
ขนาด(Kbyte)
วันที่ Upload
เจ้าของ File
คำอธิบาย
481.    GLNo50.mdb 4,604.0 21 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร Download
482.    chanae.xls.XLS 57.5 21 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง รพ.จะแนะDownload
483.    Takbai Hospital 19 October 2007.xls.xls 60.5 21 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง รพ.ตากใบ จากพี่ยอง ให้เปิดหลักเกณฑ์ตั้งค่าเผื่อ UC2 ด้วยDownload
484.    UC3.xls 21.0 20 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึงบัญชีรพ.ทุกแห่ง ตรวจสอบกองทุน ณ ก.ค. ด่วนDownload
485.    uc2.xls 22.0 19 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง งานบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง การตั้งค่าเผื่อDownload
486.    nara1.xls.doc 19.5 18 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง บัญชีทุกโรงพยาบาล เรื่องแจ้งด่วน จาก บัญชี สสจ.Download
487.    newsrisakhon.xls 67.5 18 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง บัญชีทุกโรงพยาบาล ตัวอย่างงบ 6 ช่องที่ส่ง จังหวัด ด่วน จาก บัญชี สสจ.Download
488.    Uc.xls 23.0 17 ต.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง งานบัญชีทุกโรงพยาบาล (ด่วนที่สุด ต้องส่งข้อมูลเขตวันที่ 24 ต.ค.50)Download
489.    PramernNew.xls 50.0 10 ต.ค. 50 กลุ่มงานประกันสุขภาพ เกณฑ์ประเมินโบนัส(ฉบับปรับปรุงใหม่)Download
490.    Gmp sent to province 50.xls 34.5 5 ก.ย. 50 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค แบบสรุปการตรวจสถานที่ผลิตอาหารและน้ำ ปี 50Download
491.    GMP DRINKING WATER 50.xls 88.5 5 ก.ย. 50 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค แบบตรวจสถานที่ผลิตน้ำ ปี50 ตส3(50)Download
492.    GMP FOOD 50.xls 87.5 5 ก.ย. 50 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค แบบตรวจ สถานทีผลิตอาหารปี50 ตส.1(50)Download
493.    pub.zip 238.4 17 ส.ค. 50 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Download
494.    R400.xls 148.5 15 ส.ค. 50 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ รง.400 สสอ.สุคิรินDownload
495.    financial50.zip 941.0 8 ส.ค. 50 กลุ่มงานประกันสุขภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสาตร์และการเงินDownload
496.    Stroke97.zip 180.8 8 ส.ค. 50 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โปรแกรมคัดกรอง_stroke_50_updateDownload
497.    ln50.pdf 160.1 24 ก.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง เจ้าหน้าที่บัญชีทุกโรงพยาบาล หลังเกณฑ์การตัดหนี้สูญDownload
498.    food safety tambon new.xls 41.0 16 ก.ค. 50 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดการกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลจังหวัดนราธิวาส ฉบับแก้ไขใหม่Download
499.    Nara 3 50 .xls.xls 227.0 16 ก.ค. 50 ฝ่ายบริหาร ถึง รพ.โก-ลกDownload
500.    ttv1.xls4.xls 253.0 14 ก.ค. 50 ฝ่ายบริหาร สสจDownload
หน้าก่อนนี้=24 กำลังแสดงหน้าที่ 25/38 หน้าถัดไป=26<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>